Dodano: 23 lutego 2011
Należy do najbardziej zmiennych gatunków ramienic, zarówno pod względem pokroju, jak i budowy. Formy słodkowodne są najczęściej silnie inkrustowane, bardzo kruche i łamliwe (zwłaszcza po wysuszeniu).
NIBYPĘDY: nibyłodyga o kształcie rurki; międzywęźla różnej długości, zwykle jednak dłuższe od nibyliści.
OKROWANIE: trójrzędowe. Rzędy główne i rzędy boczne są prawie jednakowo silnie rozwinięte.
NIBYLIŚCIE: ułożone po 6 -9 w okółku (przeważnie 7-8). Składają się z 6-9 członów, z czego 5-7 członów jest okorowanych; ostatni człon jest 1-2 komórkowy, nieokorowany i krótki. U nasady każdego z nibyliści wyrastają po 2 pary przylistków.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; są małe (zwłaszcza w dolnym okółku są bardzo słabo rozwinięte).
NIBYLISTKI: na płonnych nibyliściach są słabo rozwinięte lub brak jest ich zupełnie. Na nibyliściach płodnych na stronie zewnętrznej brak jest nibylistków zupełnie, lub występują w postaci małych brodawek; na stronie wewnętrznej – nibylistki są dobrze rozwinięte. Mogą być dłuższe lub krótsze od lęgni. Zazwyczaj spośród 4 nibylistków wystających u nasady lęgni 2 środkowe są dłuższe, a brzeżne krótsze, czasem jednak również brzeżne mogą być dłuższe od środkowych.
KOLCE: występują jedynie u nielicznych form, przyjmują wtedy postać małych brodawek.
PIENNOŚĆ: jednopienna. Lęgnie i plemnie wykształcają się pojedynczo na pierwszych 3-4 węzłach nibyliści. Plemnie są małe, o czerwonawym zabarwieniu. Lęgnie są z bardzo zmienną co do kształtu i wielkości koronką z 16-18 skrętami komórek okorowania.
OOSPORY: czarne, jajowate lub wydłużone, z 12-14 słabymi listami.
systematyka Cesarstwo/Królestwo: Eukaryota
Gromada: Charophyta
Klasa: Charophyceae
Rząd: Charales
Rodzina: Characeae
Rodzaj: Chara
wygląd Należy do najbardziej zmiennych gatunków ramienic, zarówno pod względem pokroju, jak i budowy. Formy słodkowodne są najczęściej silnie inkrustowane, bardzo kruche i łamliwe (zwłaszcza po wysuszeniu).
NIBYPĘDY: nibyłodyga o kształcie rurki; międzywęźla różnej długości, zwykle jednak dłuższe od nibyliści.
OKROWANIE: trójrzędowe. Rzędy główne i rzędy boczne są prawie jednakowo silnie rozwinięte.
NIBYLIŚCIE: ułożone po 6 -9 w okółku (przeważnie 7-8). Składają się z 6-9 członów, z czego 5-7 członów jest okorowanych; ostatni człon jest 1-2 komórkowy, nieokorowany i krótki. U nasady każdego z nibyliści wyrastają po 2 pary przylistków.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; są małe (zwłaszcza w dolnym okółku są bardzo słabo rozwinięte).
NIBYLISTKI: na płonnych nibyliściach są słabo rozwinięte lub brak jest ich zupełnie. Na nibyliściach płodnych na stronie zewnętrznej brak jest nibylistków zupełnie, lub występują w postaci małych brodawek; na stronie wewnętrznej – nibylistki są dobrze rozwinięte. Mogą być dłuższe lub krótsze od lęgni. Zazwyczaj spośród 4 nibylistków wystających u nasady lęgni 2 środkowe są dłuższe, a brzeżne krótsze, czasem jednak również brzeżne mogą być dłuższe od środkowych.
KOLCE: występują jedynie u nielicznych form, przyjmują wtedy postać małych brodawek.
PIENNOŚĆ: jednopienna. Lęgnie i plemnie wykształcają się pojedynczo na pierwszych 3-4 węzłach nibyliści. Plemnie są małe, o czerwonawym zabarwieniu. Lęgnie są z bardzo zmienną co do kształtu i wielkości koronką z 16-18 skrętami komórek okorowania.
OOSPORY: czarne, jajowate lub wydłużone, z 12-14 słabymi listami.
wymiary Wysokość do 5 cm do 1 m, przeważnie 20-30 cm; średnica nibyłodygi od 0,3 do 1,4 mm; nibyliście o długości od 1 do 60 mm, najczęściej 10 do 30 mm; plemnie o średnicy 300 µm; lęgnie o długości 800-1100 µm i szerokości 590-700 µm; koronka o wysokości do 150 µm; oospora o długości 500-700 µm i szerokości 350-400 µm.
występowanie Mokroglon kosmopolityczny, do niedawna prawie wszędzie pospolity.
Posiada bardzo szeroką skalę ekologiczną. Rośnie w bardzo różnych zbiornikach: małych (glinianki, torfianki, doły i rowy), jak i dużych (jeziora i stawy), gdzie spotykana jest zwłaszcza często w zbiornikach starych, silnie wypłaconych i zamulonych, w których ramienice tworzą rozległe łąki, pokrywające dno zwartym kobiercem. Spotyka się ją również, choć znacznie rzadziej w wodzie płynącej.
Chara fragilis, rośnie na głębokości od kilku cm do 5 m, w sprzyjających warunkach nawet do 7m.
Pod względem odczynu wody jest mało wymagająca – znosi stosunkowo duże zakwaszenie wody.
Makrofit szeroko rozprzestrzeniony w wodach słodkich, ale spotykany również w wodach słonawych.
rozmnażanie Generatywnie przez oospory.
Organa rozmnażania powstają od maja do późnej jesieni.
ochrona Wg. Czerwonej listy roślin i grzybów w Polsce: nie podlega ochronie; kategoria zagrożenia V- gatunek narażony.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl