Dodano: 6 sierpnia 2011
powierzchnia 1,15 ha (0,33 ha otwarta woda) [Dynowski 2011].
dorzecze Łyna - Pregoła.
dostępność Trudno dostępne.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory mieszane i zabudowania Słonecznego Stoku. Brzegi są niskie i podmokłe.
miejscowość Olsztyn, Słoneczny Stok.
miejsca Zabytki Olsztyna.
podsumowanie Mokradło znajduje się w południowo-zachodniej części Słonecznego Stoku, w okolicy ciepłowni.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl