Strona główna - galerie

Są chyba najbardziej rozpoznawalnym przejawem prowadzenia gospodarki łowieckiej.
Zając należy obok kuropatwy, do naszej najpospolitszej zwierzyny łownej.
Zdjęcia jezior i ich najbliższej okolicy. Na pierwszy rzut oka wszystkie zbiorniki podobne są do siebie ale ...
Bagna i torfowiska obszaru pn-wsch Polski. Często, najbardziej fotogeniczny element to brzegi w postaci pła ...
Zdjęcia rzek, źródeł i kanałów. Pokazujemy rozmaite budowle na ciekach wodnych - mosty, jazy, progi, kanały ulgi ...
Zdjęcia miejscowości prezentują ciekawe motywy architektoniczne - domy mieszkalne, szpitale ...
Fotografie glonów wykonane nie tylko spod mikroskopu. Ginące i rzadkie gatunki ramienic fotografowane w ich środowisku.
Uchwycone w naturalnym środowisku ale i też "zdjęte" z kartoników w gablotach preparatorów ...
Głównie makrofotografia prezentująca piękno flory naszego regionu ...
Różnorodność owocników grzybów jadalnych ... ale również i tych, które często pomijane są przez grzybiarzy ...
Fotografie prezentujące piękno przyrody obszarów chronionych - parki, rezerwaty, użytki ekologiczne ...
Zdjęcia ciekawostek krajoznawczych ... od wież ciśnień, poprzez budynki stacyjne, mosty, wiadukty - do kościołów czy zamków.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl