Strona główna - artykuły

Dodano: 18 lutego 2013
Celem badań było, między innymi poznanie aktualnego stanu zachowania i rozmieszczenia zbiorowisk roślinności zanurzonej oraz pobór do badań genetycznych fragmentów liści poryblinu jeziornego, który jest niewielkim widłakiem, będącym reliktem po ostatnim zlodowaceniu.
Dodano: 14 października 2012
Powierzchnia Morskiego Oka to niecałe 35 ha, a głębokość ponad 50 m. Zbiornik znajduje się na wysokości 1395 m n.p.m. Temperatura wody wynosiła 9°C. Widzialność do głębokości 10 m kształtowała się między 5-15 m, a w czasie silnego wiatru spadała nawet do 3-4 m. Głębsze partie stawu wykazywały bardziej stabilne warunki.
Dodano: 6 grudnia 2011
Woda Wielkiego Stawu jest uboga w biogeny. Jezioro jest oligotrofem. Mało substancji pokarmowych powoduje, że świat roślin i zwierząt jest reprezentowany jedynie przez kilka gatunków. Widzialność sięga kilkudziesięciu metrów. Miąższość osadów to jedynie kilka – kilkanaście centymetrów.
Dodano: 10 października 2011

Kilka lat temu usiadłem z myśliwym na ambonie miedzy Starymi Włókami, a Kołakami. Jako kibic. Zimą. Około trzech godzin przed zmierzchem. Przez ten czas obserwowałem kawałek pola o promieniu kilkuset metrów. Nieprzerwanie było ono penetrowane przez sroki i kruki. Pierwszych naliczyłem 23, drugich 17.

Dodano: 4 września 2011
Obecnie wyrobisko napełniło się wodą opadową i przesiąkową z Bałtyku, który znajduje się kilkaset metrów od kopalni. Dziś jest tu sztuczne jezioro, w którym widzialność sięga nawet dwudziestu metrów. Rozwija się powoli roślinność zanurzona i zadomowiło się wiele gatunków zwierząt tolerujących słonawą wodę.
Dodano: 2 września 2011

Komisja Działalności Podwodnej PTTK jako narodowa organizacja nurkowa reprezentująca Polskę na forum międzynarodowym aktywnie uczestniczy w różnorodnych programach, zjazdach i szkoleniach realizowanych przez CMAS.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl