Wyprawa nad Czarny Staw pod Rysami - Tosia 2015 11 września 2015

W ramach badań wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, 09.08.2015r. wykonano szczegółową inwentaryzację podwodną Czarnego Stawu pod Rysami.

Był to drugi dzień ekspedycji, której organizatorem byli pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Pro-Natura oraz Podkomisja Naukowa Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK.

Podobnie, jak w przypadku Morskiego Oka inwentaryzację Czarnego Stawu prowadziły trzy, dwuosobowe zespoły płetwonurków penetrując dno do głębokości 20 m.

Widzialność, kształtowała się w zależności od głębokości, od 15 m do 25 m. Umożliwiło to łatwą penetrację dużej objętości toni stawu.

Zaobserwowane osobniki fauny fotografowano i filmowano, określając ich położenie przy pomocy odbiornika GPS, zapisując współrzędną geograficzną. Równocześnie scharakteryzowano siedlisko ich występowania rejestrując głębokość i charakter dna.

W Czarnym Stawie pod Rysami nie stwierdzono występowania ichtiofauny i makrofitów, natomiast zaobserwowano larwy kilku gatunków wodnych bezkręgowców, w tym najliczniej występujące larwy chruścików domkowych.

Prowadząc badania Czarnego Stawu zebrano wszystkie znalezione śmieci. W porównaniu z Morskim Okiem, butelek i papieru praktycznie nie było, znaleziono natomiast sporo sprzętu turystycznego i alpinistycznego.

Tego dnia również bardzo pomogli nam Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i Przyjaciele, którzy ofiarnie pomagali przy transporcie bagaży, za co bardzo dziękujemy !!! Dziękujemy również Staszkowi za ofiarne bicie butli i za to, że Czarek to przeżył :-)

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl