Wyprawa nad Morskie Oko - Tosia 2015 7 września 2015

Organizatorem ekspedycji był Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Pro-Natura oraz Podkomisja Naukowa KDP. Uczestnikami zespołu byli pracownicy UWM w Olsztynie oraz płetwonurkowie kilku klubów zrzeszonych w Komisji Działalności Podwodnej CMAS (AKP Skorpena, Aquarius i Aquadiver). W sumie ekipa liczyła 8 uczestników, z czego 6 osób wykonywało badania pod wodą.

Inwentaryzację prowadziły trzy, dwuosobowe zespoły płetwonurków penetrując dno na powierzchni do głębokości kilkunastu metrów. Zaobserwowane osobniki fauny i flory fotografowano i filmowano, określając ich położenie przy pomocy odbiornika GPS. Równocześnie scharakteryzowano ich siedlisko. Fragmenty makrolitów pobierano do dalszych analiz przy pomocy urządzenia do komunikacji z zespołem na łodzi. Wykonano również dokumentację fotograficzną i filmową.

W Morskim Oku zaobserwowano sukcesją jednego z gatunków rdestnic na dużych powierzchniach wzdłuż zachodniego brzegu, jak również rozwój glonów nitkowatych, w przedziale głębokości od 1,5 – 6,5 m. Pobrano również fragmenty mchów wodnych w celu oznaczenia gatunku, które występowały w głębszych partiach zbiornika (3 – 12 m). Potwierdzono wcześniejsze obserwacje dotyczące występowania pstrągów sp. w Morskim Oku. Stwierdzono zróżnicowane wielkościowe ryb oraz wykonywanie przez nie wędrówek żerowiskowych.

Prowadząc inwentaryzację Morskiego Oka zebrano wszystkie znalezione śmieci (puszki, butelki plastikowe, odzież, sprzęt alpinistyczny, dokumenty itp.). Otrzymane wyniki zostaną opracowane i posłużą do stworzenia cyfrowych map rozmieszczenia makrolitów na dnie Morskiego Oka.

Nie są to pierwsze badania prowadzone w stawach TPN, natomiast wcześniej nikt na tak szeroką skalę nie przyglądał się i nie badał sukcesji makrolitów w tatrzańskich wodach. W najbliższym czasie, po analizie zebranego materiału sformułowane zostaną wstępne wnioski dotyczące stanu ekologicznego Morskiego Oka na podstawie makrofitów.

Ze względu na ilość i ciężar używanego sprzętu, wyprawa nie doszłaby do skutku bez pomocy Pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego i Przyjaciół, którzy ofiarnie pomagali przy transporcie bagaży, za co bardzo dziękujemy !!!

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl