KALENDARIUM regionu 10 sierpnia 2004

Poniżej prezentujemy kalendarium regionu w pigułce. Odniesiono jest ono do ważniejszych wydarzeń w Polsce i w Europie.

  Prusy, Warmia, Mazury

 1. ok.890 - Angielski podróżnik Wulfstan odwiedza Truso
 2. 23.04.997 - Męczeńska śmierć św. Wojciecha w trakcie misji chrystianizacyjnej
 3. 09.03.1009 - Z rąk Prusów ginie w trakcie misji chrystianizacyjnej św. Brunon z Kwerfurtu
 4. 1210-1239 - Wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego jest Hermann v. Salza


  1. Polska, Europa

  2. 1226 - Konrad Mazowiecki przedstawia wielkiemu mistrzowi Zakonu propozycje podboju Prus i obietnicę nadania ziemi chełmińskiej. Obietnicę tę potwierdza cesarz Fryderyk II


 5. 1230 - Pierwsi Krzyżacy osiedlają się na ziemi chełmińskiej


  1. Polska, Europa

  2. 1230 - Papież Grzegorz IX potwierdza darowiznę ziemi chełmińskiej i udziela zgody na podbój Prus


 6. 1242 - Pod koniec roku wybucha powstanie Prusów przeciw Krzyżakom
 7. 1246 - Elbląg uzyskuje prawa miejskie


  1. Polska, Europa

  2. 29.07.1243 - Papież Innocenty IV ustanawia w Prusach cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską, sambijską.


 8. 1249 - Układ w Dzierzgoniu kończy powstanie Prusów
 9. 1250-1278 - Anzelm pierwszym biskupem warmińskim
 10. 1260 - W Braniewie przy katedrze powstaje kapituła warmińska
 11. 1260-1273 - Drugie powstanie Prusów przeciw Krzyżakom
 12. 1276 - Powstaje Malbork.
 13. 1309 - Malbork zostaje stolicą państwa zakonnego.


  1. Polska, Europa

  2. 1309 - Krzyżacy opanowują Pomorze Gdańskie
  3. 1331 - Wojska polskie pokonują Krzyżaków w bitwie pod Płowcami.
  4. 1339 - Wyrok sądu papieskiego nakazuje Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego i ziem: chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej.
  5. 1385 - Unia Polski z Litwą w Krewie.
  6. 08.08.1409 - Zakon Krzyżacki wypowiada wojnę Polsce


 14. 15.07.1410 - Zwycięstwo wojsk polskich i litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem.

   Polska, Europa

  1. 1411 - Pierwszy pokój toruński.


 15. 1454 - Stany pruskie wypowiadają posłuszeństwo Zakonowi. Podobnie postępuje kapituła warmińska.


  1. Polska, Europa

  2. 1454-1466 - Wojna 13-letnia.
  3. 1466 - Drugi pokój toruński.
  4. 19.02.1473 - W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik.
  5. 1512 - Układ w Piotrkowie ustala zasadę wyboru biskupa warmińskiego.


 16. 1519-1521 - Wojna polsko-krzyżacka

   Polska, Europa

  1. 1525 - Sekularyzacja Prus. Hołd lenny na rynku w Krakowie.


 17. 1528 - Mikołaj Kopernik publikuje traktat „Rozprawa o biciu monety”.
 18. 24.05.1543 - We Fromborku umiera Mikołaj Kopernik.


  1. Polska, Europa

  2. 1543 - W Norymberdze ukazuje się dzieło Kopernika „O obrotach ...”


 19. 1544 - W Królewcu powstaje uniwersytet.
 20. 1546 - W Ełku powstaje pierwsza szkoła średnia na Mazurach.


  1. Polska, Europa

  2. 1611 - Sejm polski nadaje Prusy Książęce w lenno elektorowi brandenburskiemu i rozciąga prawa do lenna na Hohenzollernów brandenburskich.
  3. 1626-1629 - Wojna polsko-szwedzka.
  4. 1641 - Ostatni hołd pruski w Warszawie.


 21. 1656 - Tatarzy pustoszą południowe Mazury.


  1. Polska, Europa

  2. 1657 - Traktaty w Welawie i Bydgoszczy.


 22. 1698 - Wojska brandenburskie zajmują, po zgodzie króla polskiego, Elbląg.
 23. 1700 - Polska odzyskuje Elbląg.


  1. Polska, Europa

  2. 18.01.1701 - W Królewcu elektor brandenburski Fryderyk III koronuje się na króla w Prusach.


 24. 1708-1711 - Zaraza w Prusach pustoszy miasta i wsie.
 25. 1717 - Wprowadzenie obowiązkowej edukacji w Prusach.


  1. Polska, Europa

  2. 1732 - Traktat trzech czarnych orłów. Prusy, Rosja i Austria gwarantują nienaruszalność ustroju Polski.


 26. 1756-1763 - Wojna siedmioletnia.
 27. 1765-1772 - powstają pierwsze kanały w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.


  1. Polska, Europa

  2. 1772 - Pierwszy rozbiór Polski. Warmia pod panowaniem Fryderyka II.


 28. 1804 - Nauczycielem w szkole może zostać tylko ten, kto umie pisać i czytać po niemiecku.
 29. 1806 - Wojska francuskie i polskie wkraczają na Mazury.
 30. 1807 - Bitwa pod Iławką Pruska i Frydlądem. Pokój w Tylży.
 31. 1831-1832 - Epidemia cholery w Prusach.
 32. 1845-1860 - Budowa systemu dróg wodnych Kanału Elbląskiego.


  1. Polska, Europa

  2. 1848 - Wiosna Ludów w Europie.


 33. 1853 - Ukończenie pierwszej linii kolejowej w Prusach. Królewiec połączony z Berlinem przez Elbląg.
 34. 1856 - Po odnowieniu kanałów statek Masovia pływa na szlaku Pisz-Węgorzewo.


  1. Polska, Europa

  2. 1863 - Wybuch Powstania Styczniowego w Polsce.


 35. 1871 - Prusy wchodzą w skład II Rzeszy Niemieckiej. Początek emigracji ludności Prus Wschodnich na zachód Niemiec.
 36. 1873 - Zarządzenie o wycofaniu jęz. polskiego z nauczania w szkołach.
 37. 1877 - Objawienia w Gietrzwałdzie.
 38. 1878 - Andrzej Samulowski zakłada pierwszą polska księgarnie na Warmii w Gietrzwałdzie.


  1. Polska, Europa

  2. 1882 - We Lwowie ukazuje się praca W. Kętrzyńskiego „O ludności polskiej w Prusiech...”.


 39. 1886 - Ukazuje się Gazeta Olsztyńska.
 40. 1911 - W Olsztynie powstaje Bank Ludowy.


  1. Polska, Europa

  2. 1914 - Wybuch I wojny światowej.


 41. 1914 - Klęska Rosjan w Bitwie pod Tannenbergiem.


  1. Polska, Europa

  2. 1918 - Koniec I wojny światowej. Polska odzyskuje niepodległość.


 42. 1920 - Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu.


  1. Polska, Europa

  2. 1922 - Powstaje Związek Polaków w Niemczech.


 43. 1928 - Ordynacja szkolna zezwala na zakładanie polskich szkół w Prusach Wschodnich.

   Polska, Europa

  1. 1933 - Dojście Hitlera do władzy w Niemczech.
  2. 1938 - W Berlinie obraduje Kongres Polaków w Niemczech.
  3. 1939 - Wybuch II wojny światowej.
  4. 1943 - Konferencja w Teheranie przyznaje część Prus Wschodnich Polsce.


 44. 1945 - Armia Czerwona zdobywa Prusy Wschodnie.
 45. 1945 - W Olsztynie rozpoczyna działalność Muzeum Mazurskie.
 46. 1946 - W maju powstaje w Olsztynie Oddział Warmińsko-Mazurski PTK.
 47. 1946 - Rusza żegluga na Wielkich Jeziorach Mazurskich.
 48. 1950 - W Olsztynie powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza
 49. 1952 - Rusza Rozgłośnia Polskiego Radia w Olsztynie.
 50. 1963 - Rozpoczyna działalność Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie.
 51. 1967 - Rozpoczyna się produkcja w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych.
 52. 1970 - Protesty robotnicze na ulicach Elbląga.
 53. 1980 - Strajki obejmują cały region.
 54. 1999 - Nowy podział administracyjny kraju zespala Warmię i Mazury w jednym województwie.
 55. 1999 - W Olsztynie powstaje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl