Nurkowanie 2 września 2011


W styczniu 1959 roku powstaje CMAS - na kongresie założycielskim w Monako. Komisję Działalności Podwodnej reprezentuje Józef Wierzbicki. Od tamtej chwili Komisja jest członkiem Komitetu Technicznego CMAS i Komitetu Sportowego CMAS (w 1996 roku KDP wycofała się z Komitetu Sportowego i jednocześnie uzyskała członkostwo Komitetu Naukowego CMAS).


Komisja Działalności Podwodnej PTTK zrzesza obecnie blisko 150 klubów, centrów nurkowych i innych j

ednostek zajmujących się nurkowaniem, gdzie rocznie ilość szkolonych osób uzyskujących mię

dzynarodowe certyfikaty KDP/CMAS osiąga liczbę kilku tysięcy. W klubach tych pracuje aktualnie ponad 300 instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS. Na podstawie wieloletnich danych szacuje się, że w realizowanym przez Komisję Działalności Podwodnej PTTK systemie certyfikacji CMAS nurkuje aktualnie ok. 60 tysięcy osób i liczba ta wykazuje wyraźną tendencję zwyżkową.

Komisja Działalności Podwodnej PTTK jako narodowa organizacja nurkowa reprezentująca Polskę na forum międzynarodowym aktywnie uczestniczy w różnorodnych programach, zjazdach i szkoleniach realizowanych przez CMAS.

Wyrazem uznania dla naszego zaangażowania w pracach Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej było uczestnictwo Prezydenta CMAS - Achille Ferrero i Wiceprezydenta CMAS -Waltera Tichy 'ego w obchodach 40-lecia KDP nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy w 1996 roku.Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl