Dodano: 4 listopada 2004
Ciek płynie po terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
klasa czystości Jednostka wojskowa w Marcinkowie - zanieczyszczenia punktowe, oczyszczalnia w Pasymiu, przez jezioro Kalwa (1999r.).
  • substancje organiczne - II kl. czystości
  • wskaźnik saprobowości - II kl. czystości
  • stan sanitarny - II - III kl. czystości
Ogolny stan czystości - III kl. czystości i wody pozaklasowe.
źródła Jezioro Leleskie.
dopływy Jeden dopływ z jeziora Małszewskiego.
ujście Pisa Warmińska.
dodatkowe informacje Ciek płynie po terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
zlewnia 420,2 km2.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl