Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 121,4 m n.p.m.
powierzchnia 503,3 ha (Leyding 1959). 411 ha; 418 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 6,4 m ; śr. - 2,4 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1996 roku Wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości i do III kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
dno Muliste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach obficie porośnięte roślinnością zanurzoną (rogatek, pływacz, wywłócznik) i nymfeidami (grzybienie białe, żabiściek).
dorzecze Orzysza - Pisa - Narew - Wisła.
dostępność Dojazd najlepszy od strony wsi Rożyńsk (szosa asfaltowa z Ełku).
ośrodki Pola namiotowe i prywatne działki rekreacyjne.
kąpieliska Dzikie zejścia do wody. Sporo pomostów wędkarskich i przy prywatnych terenach.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Nieznacznie wzniesione i pagórkowate, łagodnie schodzące do wody. Na północnym-zachodzie brzegi są podmokłe i bagniste. Najbliższe otoczenie to łąki i nieużytki. Bezpośrednio nad brzegiem i na wyspach wąski pas zadrzewień olchowych i wierzbowych. Miejscami szeroki pas roślinności szuwarowej (trzcina, pałka, oczeret, szalej).
miejscowość Różyńsk, Rogale, Ogródek.
hobby Przez jezioro wiedzie szlak kajakowy imienia Michała Kajki. Wędkarstwo. Jeziorno należy do Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku (2008).
miejsca Muzeum Michała Kajki w Ogródku, zabytki Ełku.
położenie Zbiornik znajduje się na wysokości 121,4 m n.p.m.
podsumowanie Wypłycający się i zarastający zbiornik.
dodatkowe informacje Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na jeziorze wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. Akwen obfituje w liczne wyspy. W większości są one podmokłe, porośnięte krzewami i drzewami oraz szerokim pasem szuwarów.
inne Inne nazwy to Insel See (1938), Druglin See (1921), Truckelin (1595), Truglin (1550) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

jambert jambert@interia.pl
6 czerwca 2007

POMOCY! Wyślijcie mape batymetryczną tego jieziora. Z góry dziękuje. jambert@interia.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl