Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro znajduje się na wysokości 133 m n.p.m., na obszarze Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
Dodano: 22 czerwca 2015
Zbiornik znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280030 Jezioro Długie), rezerwatu przyrody Jezioro Długie (PL.ZIPOP.1393.RP.1095), Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572), około 5 km na północny-zachód od Łukty i około 3 km na południe od Florczak.
Dodano: 20 listopada 2008
Zbiornik znajduje się na zachód od Ostródy, między dwoma zatokami jeziora Drwęckiego, na terenie rezerwatu Jezioro Czarne (PL.ZIPOP.1393.RP.1562), Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (PL.ZIPOP.1393.OCHK.509) i obszaru Natura 2000 (PLH280001 Dolina Drwęcy).
Dodano: 21 listopada 2008
Jeziorko znajduje się przy trasie Olsztynek-Ostróda, po prawej stronie, paręset metrów za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Płatyn.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl